5. Bieg 12h z Korona

Po raz kolejny biegamy i zbieramy pieniądze na osoby potrzebujące pomocy. W tym roku postaramy się pomóc Dawidowi Tereli (więcej info na http://epainfo.pl/dawidek-potrzebuje-naszego-1/)

Regulamin Biegu „12 h z Koroną”:
1. Bieg odbędzie się 23 września 2017 r.
2. Zawody mają charakter koleżeński, a ich celem jest propagowanie biegów ultra.
3. Organizatorem biegu jest Korona Pabianice, współorganizatorem jest Powiat Pabianicki.
4. Przewidziano dyplomy za ukończenie biegu. Dla pierwszej trójki w każdej klasyfikacji przewidziano puchary.
5. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
6. Start biegu o godz. 07:00, a meta o godz. 19:00.
7. Biegacze mogą się w każdej chwili włączyć lub wyłączyć się z rywalizacji, zgłaszając ten fakt sędziom.
8. Trasa przebiega na pętli o długości ok. 1270 m i wiedzie ścieżkami na ośrodku „Businka” w Pabianicach, niebieskim szlakiem biegowym.
9. Punkt odżywiania i odświeżania znajdować się będzie na linii startu i mety, organizator zapewnia wodę do picia i drobne przekąski.
10. Do zaliczenia biegu wymagane jest przebiegnięcie, przejście, przebycie co najmniej jednej pełnej pętli.
11. Nadzór nad przebiegiem biegu pełnić będą sędziowie-ochotnicy, ale z racji charakteru biegu organizatorzy liczą przede wszystkim na uczciwość uczestników, połączoną z chęcią dobrej zabawy.
12. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
13. Przewidziane są 2 klasyfikacje:
– Bieg – klasyfikacja kobiet
– Bieg – klasyfikacja mężczyzn
14. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dyrektorowi biegu.
16. Opłata za bieg wynosi 10 zł i uiszczana jest w biurze zawodów przed biegiem.
17. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, wodę do picia i jest klasyfikowany w biegu.
18. Bieg odbywa się pod patronatem starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury.

Bieg wygrali

Pierwsza trójka kobiet:
1. Agnieszka Marcinkiewicz 95.25 km
2. Izabela Sysio 48.26 km
3. Ewelina Szyktanc 45.72 km
Pierwsza trójka mężczyzn:
1. Wojciech Majcher 120.65 km
2. Michał Karwowski 102.87 km
3. Grzegorz Stanowski 99.06 km

Pełne wyniki znajdują sie na

https://www.facebook.com/events/1587799237919633/

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w organizacji.
W tym Starostwu, Mosirowi i wolontariuszom