Zarząd klubu

Zarząd klubu:
– Piotr Kopka – prezes
– Maciej Makowski – wiceprezes
– Elżbieta Kopka – sekretarz

Komisja rewizyjna:
– Arkadiusz Jaksa – przewodniczący
– Michał Pawlak – wiceprzewodniczący
– Ryszard Dąbek – sekretarz