Regulamin biegu 4. Dycha na Piątkę w Piątkowisku

Cel imprezy.
Popularyzacja biegów długodystansowych.

Organizator.
Kontakt z organizatorem: Rafał Andrzejczak, tel. 501 272 688; rafal.a@koronapabianice.pl
Dyrektor biegu: Arkadiusz Jaksa, tel. 533 90 30 60; arek@koronapabianice.pl
Urząd Gminy Pabianice
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Patronat nad biegiem objął Starosta Powiatu Pabianickiego

Termin i miejsce biegu.
Start i meta zlokalizowane będą na stadionie LKS Orzeł w miejscowości Piątkowisko 4B (dojazd z Pabianic ul. Wiejską – od dworca PKP około 1,5 km). Start nastąpi 12 czerwca 2016 roku (niedziela) o godzinie 11:00.

Trasa biegu.

 • Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie około 10 km. (nawierzchnie utwardzone około 5%, drogi i ścieżki gruntowe 95%). Trasa zostanie poprowadzona również przez tor motokrosowy z ostrymi podbiegami i zbiegami po nierównym podłożu. Odcinek bardzo trudny technicznie wymagający szczególnej uwagi! Trasa nie posiada atestu PZLA.
 • Na trasie zostanie zlokalizowany punkt z wodą dla zawodników.
 • Na torze motokrosowym odbędzie się dodatkowy pomiar czasu oraz osobna klasyfikacja. Odcinek na torze motokrosowym pokonywany będzie dwukrotnie w czasie trwania biegu.

Biuro zawodów.
Biuro zawodów będzie otwarte w dniu biegu – 12 czerwca w godzinach 8:00-10:30 w budynku LKS Orzeł Piątkowisko 4B.

Uczestnictwo.

 • W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8:00-10:30. Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości.
 • Limit czasu wynosi 2 godziny. Po tym czasie trasa zostaje zamknięta.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia do biegu lub jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 • Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Przy biurze zawodów będzie znajdował się depozyt. Odbiór rzeczy z depozytu będzie się odbywał po biegu na podstawie numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 • Każdy zawodnik biorący udział w biegu musi posiadać przypięty w widocznym miejscu z przodu sylwetki numer startowy.

Zgłoszenia i opłata startowa.

 • Zgłoszenia do biegu należy dokonać na stronie internetowej www.koronapabianice.pl do dnia 27 maja 2015 roku lub bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów.
 • W biegu obowiązuje limit 400 zawodników.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu „Dycha na Piątkę” jest uiszczenie opłaty startowej.
  25 zł dla pierwszych 100 osób (przy wpłacie nie później niż do 31 marca 2016 r.)
  30 zł dla osób od 101 do 200 (przy wpłacie nie później niż do 30 kwietnia 2016 r.)
  35 zł dla osób od 201 (przy wpłacie nie później niż do 20 maja 2016 r.)
  40 zł dla pozostałych osób
 • Przy zapisach elektronicznych opłatę należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem serwisu płatności online dotpay. Po dokonaniu rejestracji system przekierowuje automatycznie na stronę dotpay, na której należy dokonać opłaty startowej
 • Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
 • W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie, poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie.
 • Osoby, które dokonają rejestracji i nie dokonają wpłaty w ciągu 7 dni zostaną usunięte z listy startowej

Klasyfikacje:

 • Generalna kobiet
 • Generalna mężczyzn
 • Wiekowe kobiet i mężczyzn:
  K-1: 18-39 lat
  K-2: od 40 latM-1: 18-34 lat
  M-2: 35-49 lat
  M-3: od 50 lat
 • Zamknięte „Mistrzostwa Gminy Pabianice” (dla osób zameldowanych na terenie Gminy Pabianice)
 • Dla najlepszego „GÓRALA”
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Miejsca nagradzane w kategorii generalnej wykluczają z nagradzania w kategorii wiekowej.
 • W przypadku małej frekwencji (mniej niż 5 zawodników w kategoriach wiekowych do dnia 24 maja) kategorie mogą zostać połączone lub ograniczona może zostać liczba miejsc nagradzanych.
 • Czas do klasyfikacji „górskiej” będzie sumą dwóch przebiegów odcinka na torze. Za najszybsze przebiegnięcie tych odcinków przyznany zostanie tytuł najlepszego „Górala”. Początek i koniec odcinka specjalnego zostanie dodatkowo oznakowany.

Nagrody:

 • Wszyscy zawodnicy na mecie otrzymają medal pamiątkowy:
 • Dla pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji „Mistrzostwa Gminy Pabianice” puchary
 • Dla pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji na najlepszego „Górala” ciupagi.
 • Dla pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji wiekowej puchary
 • Dla pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji generalnej puchary
  • dla pierwszych 50 zawodników w kolorze złotym
  • dla kolejnych 70 w kolorze srebrnym
  • dla pozostałych w kolorze brązowym
 • Organizator zapewnia medale dla zawodników na mecie.

Postanowienia końcowe:

 • Ostateczna decyzja co do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Dyrektora biegu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Bieg rozgrywany będzie przy częściowo ograniczonym ruchu samochodowym.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.

Regulamin do pobrania