4. Bieg 12h z Korona

1. Bieg odbędzie się 17 września 2016 r.
2. Zawody mają charakter koleżeński, a ich celem jest propagowanie biegów ultra.
3. Organizatorem biegu jest Korona Pabianice, współorganizatorem jest Powiat Pabianicki.
4. Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury.
5. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
6. Start biegu o godz. 07:00, a meta o godz. 19:00.
7. Biegacze mogą się w każdej chwili włączyć lub wyłączyć się z rywalizacji, zgłaszając ten fakt sędziom.
8. Trasa przebiega na pętli o długości ok. 1350 m i wiedzie ścieżkami na ośrodku „Businka”  w Pabianicach, niebieskim szlakiem biegowym.
9. Punkt odżywiania i odświeżania znajdować się będzie na linii startu i mety, organizator zapewnia wodę do picia i drobne przekąski.
10. Do zaliczenia biegu wymagane jest przebiegnięcie, przejście, przebycie co najmniej jednej pełnej pętli.
11. Nadzór nad przebiegiem biegu pełnić będą sędziowie-ochotnicy, ale z racji charakteru biegu organizatorzy liczą przede wszystkim na uczciwość uczestników, połączoną z chęcią dobrej zabawy.
12. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
13. Przewidziane są 2 klasyfikacje:
– Bieg – klasyfikacja kobiet
– Bieg – klasyfikacja mężczyzn
14. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dyrektorowi biegu.
16. Opłata za bieg wynosi 10 zł i uiszczana jest w biurze zawodów przed biegiem.
17. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, wodę do picia i jest klasyfikowany w biegu.
18. Przewidziano dyplomy za ukończenie biegu.  Dla pierwszej trójki w każdej klasyfikacji przewidziano puchary.

Podobnie jak w latach ubiegłych bieg połączony jest z akcją charytatywną. W tym roku zbieramy pieniądze na Łukasza Millera, który złamał kręgosłup. Na operację potrzeba mnóstwo pieniędzy, więc i my dołozymy kilka złotówek od sibie. Więcej informacji możecie znaleźć tu:http://epainfo.pl/wysoka-cena-za-powrot-do-zdrowia/